Díjtáblázat 2015

E-MATRICA

A használati díjas e-matricás rendszerbe tartoznak a motorkerékpárok, személygépkocsik és annak pótkocsija, továbbá a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművek, lakóautók és autóbuszok, valamint ezek vontatmányai.

A díj mértéke a gépjármű kategóriájától függ. A gépjárművek díjkategóriába sorolása a szállítható utasok számától és a gépjármű súlyától függ, mely adatokat a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés alapján kell meghatározni.

D1 díjkategória: a motorkerékpár, valamint a legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű – a személygépkocsi vezetőjét is ideértve legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas - személygépkocsi és annak vontatmánya;

D2 díjkategória: a D1 kategóriába nem tartozó valamennyi személygépkocsi, amely 7 főnél több személy szállítására alkalmas, valamint a legfeljebb 3,5 t megengedett legnagyobb össztömegű tehergépkocsi és a lakóautó;

B2 díjkategória: autóbusz;

U díjkategória: a D2 és a B2 díjkategóriába tartozó járművek vontatmánya, melyre a jogosultságot minden esetben a vontatmány rendszámára kell megvásárolni.

 A díjtáblázat érvényes 2015.01.01-től. A díj minden esetben bruttó díj, tartalmazza az áfát.

DÍJKATEGÓRIA

HETI /10 NAPOS  ORSZÁGOS

HAVI ORSZÁGOS

ÉVES ORSZÁGOS 

ÉVES MEGYEI

D1M (motorkerékpár)1 470 Ft---
D1 (motorkerékpár, ≤ 3,5 t személygépkocsi 7 főig és ezek vontatmánnyal is)2 975 Ft4 780 Ft42 980 Ft5 000 Ft
D2 ( a D1 kategóriába nem tartozó személygépkocsi 7 fő felett, ≤ 3,5 tehergépkocsi, lakóautó)5 950 Ft9 560 Ft42 980 Ft10 000 Ft
U (D2 és B2 kategóriák vontatmányai)2 975 Ft4 780 Ft42 980 Ft5 000 Ft
B2 (busz)13 385 Ft21 975 Ft199 975 Ft20 000 Ft

A motorkerékpárokra havi, éves országos és éves megyei matrica a D1 díjkategóriának megfelelő árakon vásárolható.

A díjat a díjköteles útszakaszra való felhajtás előtt kell megfizetni! Az úthasználati jogosultság gépjárműhöz kötött adatait (forgalmi rendszám, a gépjármű és a vontatmány megengedett legnagyobb össztömegének értékét) a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzésnek megfelelően kell megadni. A jogosultság a megadott időtartamon belül minden díjköteles útszakaszra érvényes.

A gépkocsik és a pótkocsik a következő járműkategóriák egyikébe sorolhatók: 

FORGALMI ENGEDÉLYBEN 
SZEREPLŐ KÓDOLÁS 
A „J” MEZŐBEN *

MEGHATÁROZÁS

DÍJKATEGÓRIA

L1e, L2e és L6e, L3e,L4e, L5e és L7e 

motorkerékpár D1M (motorkerékpár)
M1személygépkocsiD1 (legfeljebb 7 személy szállítására alkalmas jármű esetén)
M1személygépkocsiD2 (7 személy szállításánál többre alkalmas jármű esetén)
N1tehergépkocsiD2 (legfeljebb 3,5 t össztömegig)
M2autóbuszB2 (legfeljebb 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz)
M3autóbuszB2 (több mint 5 t megengedett legnagyobb össztömegű autóbusz)
O1utánfutóU (pótkocsi legfeljebb 750 kg megengedett legnagyobb össztömegig)
O2utánfutóU (pótkocsi 750 kg felett, legfeljebb 3,5 tonnáig)

* A közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet alapján

A járműben szállítható személyek számát a forgalmi engedélyben szereplő hatósági bejegyzés (S.1. – ülések száma vezetővel) és nem a járműben aktuálisan látható ülések száma alapján kell megállapítani.

A D2 és B2 kategóriába tartozó járművek esetében, amennyiben vontatást végeznek az utánfutóra (pótkocsira) U kategóriás e-matrica megváltása szükséges, a pótkocsi forgalmi rendszámára.

Az egyes jogosultságok a következő érvényességi időtartamokra vásárolhatók:

       - heti jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő napra és további 9 napra (összesen 10 egymást
          követő naptári napra).

       - havi jogosultság: a vásárló által megjelölt kezdő naptól a következő hónapban számát tekintve a
          kezdő nappal megegyező nap 24 óráig; ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó
          napjának 24 óráig.

       - éves jogosultság: a tárgyév első napjától, későbbi vásárlás esetén a vásárlás időpontjától a
          tárgyévet követő év január 31. napjának 24. órájáig (összesen 13 hónap,amennyiben a vásárlás
          tárgyév január 1-én történik). A jogosultság vásárlás visszamenőleg nem érvényes.

Amennyiben Ön a vásárlás napját jelöli meg kezdő napnak, úgy az érvényesség kezdete az e-matrica kifizetésének időpontja.

Fontos megjegyezni, hogy az e-matrica megvásárlása nem keletkeztet a vásárlást megelőző időpontra vonatkozó – visszamenőleges – úthasználati jogosultságot.

Nem kell díjat fizetni a közút lezárásának vagy forgalom korlátozásának, elterelésének időtartama alatt, ha a díjas útszakaszt az arra feljogosított hatóságok, terelőútként jelölik ki. Az úthasználati jogosultsággal nem rendelkező járművek a terelőútként kijelölt díjas utat csak az első kihajtási lehetőségig használhatják díjmentesen.

MEGYEI E-MATRICA

A megszokott időalapú matricák mellett (heti/10 napos, havi, éves) egy új, területi alapú, éves matricatípus válik elérhetővé a D1M, D1, D2, U és B2 kategóriába tartozó járművek esetén, amellyel egy megye gyorsforgalmi díjköteles úthálózata használható. Egy járműre több megyei e- matrica is váltható. E jogosultság érvényességi ideje megegyezik az éves jogosultság érvényességi idejével.

Az alábbi megyékre lehetséges éves megyei matricát vásárolni (díjköteles úthálózattal rendelkeznek)

Bács-Kiskun megye, Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Csongrád megye, Fejér megye, Győr-Moson-Sopron megye, Hajdú-Bihar megye, Heves megye, Komárom-Esztergom megye, Pest megye, Somogy megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, Tolna megye, Veszprém megye, Zala megye

Figyelem! A megyei matrica hatálya a megye közigazgatási határán túl a megyét követő első csomópontig érvényes.

A megyei matricák területi érvényességét csomópontszám és szelvényszám szerint ide kattintva tekintheti meg.